« terug naar vorige pagina

Wie doet wat?

Doktersassistente
De doktersassistenten hebben een belangrijke functie in de huisartsenpraktijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Naar aanleiding van een (telefonische) intake kan de assistente u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts. De intake is belangrijk voor een goede doorverwijzing naar een arts of andere zorgverlener. Dit houdt in dat de assistent vragen stelt over uw klachten om te kunnen inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. En hoe lang u nodig heeft. Op deze wijze kunnen de spreekuren beter ingepland worden. 
De doktersassistent heeft ook een eigen spreekuur, waar u op afspraak terecht kunt voor onder andere bloeddruk meten, bloedsuiker en CRP meten, wonden verbinden, uitstrijkjes en oren uitspuiten, gehoortest, hartfilmpje maken en urinecontrole.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige die een opleiding tot specialist heeft gevold. Zij is volledig bekwaam en bevoegd om spreekuur te houden en medische handelingen te verrichten. Voor enkelvoudige klachten zoals: een plekje op de huid, KNO klachten of pijn aan uw enkel kunt u op het spreekuur terecht bij onze verpleegkundig specialist.

(Waarnemend) Huisarts
Wanneer u gezondheidsklachten heeft, kunt u een afspraak maken bij een huisarts. De huisarts kan uw klacht beoordelen, zo nodig medicatie voorschrijven en u eventueel verwijzen naar een andere zorgverlener.
Het beste is om bij één huisarts te blijven met dezelfde klacht en niet te switchen naar een andere arts.

Huisarts in opleiding
Ieder jaar heeft onze praktijk een huisarts in opleiding. Hij/zij komt van de Radboud universiteit in Nijmegen en valt onder supervisie van Dr. Tjan.
Een huisarts in opleiding is al afgestudeerd als basis arts en volgt nu de opleiding tot huisarts. De huisarts in opleiding houdt net zoals alle andere huisartsen spreekuren en rijdt daarnaast rond voor visites.

Praktijkondersteuner/verpleegkundige Somatiek
In onze praktijk zijn praktijkondersteuners en -verpleegkundige werkzaam. Zij begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD/astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen zij patiënten die willen stoppen met roken. Verder bezoeken en ondersteunen zij hulpbehoevende ouderen.

Naast de chronische aandoeningen is er ook een praktijkverpleegkundige die gespecialiseerd is in wondverzorging. Zij is op de hoogte van alle updates en ontwikkelingen rondom de wondverzorging.

Praktijkondersteuner GGZ
Sinds een aantal jaar hebben we in onze praktijk de praktijkondersteuner GGZ. Zij ondersteunen in de psychische zorgverlening. Bij psychische klachten zoals somberheid, angsten, burn-out of rouwverwerkingsproblemen kunt u een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners GGZ. U hoeft hiervoor niet eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Indien nodig zal de praktijkondersteuner GGZ altijd overleggen met de huisarts.

De praktijkondersteuner GGZ zal met u een intakegesprek voeren en nagaan waar u last van heeft.
Op basis van dit gesprek zal, in overleg met u, bekeken worden of dat u naar bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker wordt doorverwezen of dat zij samen met u ondersteunende gesprekken aangaat om de klachten te verminderen.

Alle medewerkers van onze huisartsenpraktijk zijn opgeleid voor hun taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben allemaal beroepsgeheim.