« terug naar vorige pagina

Wel op niet opname in het ziekenhuis?

Lieve patiënten,

Inderdaad, wij spreken u met “lief” aan om duidelijk te maken dat we ons ernstige zorgen maken.
Als huisartsen willen wij u vragen om na te denken over iets wat wij en u, liever niet zouden willen.
Wat als u getroffen wordt door het Corona virus en blijkt dat u niet bij de 80% van de mensen hoort die milde klachten heeft..
Deze mensen worden erg ziek en er is geen behandeling voor.
Het enige wat we kunnen doen is de klachten verlichten en hopen dat het lichaam sterk genoeg is om zelf te genezen.

Een opname op de Intensive Care, wat veel in nieuws besproken wordt, is niet voor iedereen de beste oplossing. Van de mensen die zo’n opname overleven, houden veel mensen ernstige klachten over. Daarbij overlijden helaas veel mensen hier alleen, zonder dierbaren.

We zien de afgelopen maand dat met name kwetsbare ouderen erg ziek kunnen worden van het Corona virus.
Mensen die wat hun gezondheid betreft geen of maar heel weinig reserves hebben, worden niet op de Intensive care opgenomen.

De dingen die bij een ziekenhuisopname wel gedaan worden, zijn ter verlichting van de benauwdheid. Er mag geen bezoek of familie zelfs bij zijn.
Dat betekent dat ze zuurstof geven en dat u daar helemaal alleen moet verblijven, ook als u ernstig ziek bent.
We hebben hard gewerkt samen met de thuiszorg organisaties om dezelfde zorg in de thuissituatie mogelijk te maken.

Wij willen graag zo goed mogelijk voor u zorgen en willen u wijzen op de volgende zaken:

  • bij ouderen met uitgebreide hart en vaat ziektes, COPD en mensen met al bestaande ernstige ziekte, zien we dat er een aantal is waar ziekenhuis opname echt geen toegevoegde waarde heeft, en eerder nog meer leed veroorzaakt. Deze mensen worden niet meer op de intensive care behandeld en komen niet in aanmerking voor beademing.
  • In de thuissituatie kunnen we dezelfde behandeling geven en mag familie bij u zijn.
  • In alle gevallen waar het geen Corona virus betreft volgen we de normale gang van zaken.

Hierbij zit een formulier die kunt invullen samen met uw familie. Wij willen u vragen om hier over na te denken vóór u ziek wordt en uw wensen over behandeling te bespreken.
Laten we er samen voor zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn en dat betekent dat we over dit soort dingen alvast kunnen nadenken. We blijven hopen dat we veel mensen in de milde groep treffen en dat is 80 % van de mensen die ziek worden. Deze maatregelen treffen we alleen uit voorzorg.

En het mooiste is natuurlijk voorkomen dat u met het virus in aanraking komt. Daar kunt u zelf aan meewerken door de adviezen van de overheid voor kwetsbare mensen op te volgen: Blijf binnen (u mag wel in uw tuin of op het balkon, mits op gepaste afstand van de buren). Ontvang alleen bezoek van mensen die belangrijke dingen voor u doen die u zelf niet kunt doen. Was uw handen regelmatig.

Vriendelijke groet,

Huisartsen uit Genderen, Veen en Wijk en Aalburg


Ter verduidelijking van uw wensen:

⁃ Reanimatie wel of niet:

Deze vraag wordt gesteld maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

U bent op een leeftijd gekomen waar dit een belangrijk bespreek punt is. Of misschien nog niet zo oud, maar u heeft onderliggende ziektes waardoor dit ook belangrijk punt van bespreken is.

Iedereen vindt dit een moeilijk onderwerp dus laten we u helpen om duidelijk te maken wat u mee kunt nemen in uw overweging.

Reanimeren kan zinvol zijn als iemand een hartstilstand krijgt en er iemand in de buurt is, die direct kan beginnen. Als u op leeftijd bent of als u al andere aandoeningen heeft is het goed om te weten dat de kans dat een reanimatie slaagt, heel klein is. Bovendien is er een groot risico dat als u een reanimatie overleeft, u ernstige schade oploopt aan hersenen, hart, longen en nieren. U loopt grote kans dat u daardoor niet meer zelfstandig kan wonen. Of erg benauwd blijft door de schade aan uw hart. Bent u erg ziek met hoge koorts dan ook is een reanimatie waarschijnlijk te veel voor uw lijf om van te herstellen.

Neem dat mee in uw wens tot wel of niet reanimeren.

⁃ Beademen : wel of niet.

Deze vraag is ook niet zo gemakkelijk. Net als bij reanimeren moet u goed beseffen dat beademen een zeer zware aanslag op uw lichaam is. Als uw conditie al niet zo krachtig is dan doet het u geen goed. Hoe ouder je wordt, hoe kleiner de kans is dat iemand langdurige beademing zal overleven.

Uw spierkracht en conditie neemt bovendien erg snel af. Ook houdt u waarschijnlijk restschade aan de longen. U dient er rekening mee te houden dat wel of niet beademen ook altijd een beslissing is die door de behandelende dokter op medische afweging genomen wordt. Dus zelfs als u aangeeft wel beademd te willen worden, kan het zijn dat er anders beslist moet worden omdat u uw arts de nadelen voor u groter inschat dan de voordelen.

En eigenlijk is de belangrijkste vraag:

⁃ Wilt u opgenomen worden in het ziekenhuis?

Er is geen behandeling voor het Corona virus. In het ziekenhuis wordt alleen zuurstof en medicatie tegen benauwdheid gegeven, dit kunnen we thuis voor u regelen.
U familie mag dan bij u zijn.

Mochten wij denken dat ziekenhuis opname wel zinvol is, dan zullen we dat zeer zeker met u bespreken en dat zo mogelijk voor u regelen.

We hopen u zo op weg geholpen te hebben met deze moeilijke vragen. We hoeven zeker niet onmiddellijk antwoord, maar we vragen u er goed over na te denken en dit met uw naasten te bespreken. Als u een beslissing neemt om ergens niet voor te kiezen, horen we die graag van u. Natuurlijk kunt u altijd bellen om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Vriendelijke groet

Huisartsen Genderen, Veen en Wijk en Aalburg

Ter invuling:

Naam:

Geboorte datum:

Reanimatie : wel / niet

Beademing: wel /niet

Ziekenhuis opname: wel / niet