Veel gestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • In Nederland moet de huisarts een geneesmiddel merkloos voorschrijven. Dit heet een generiek middel. De zorgverzekeraar en uw apotheek bepalen dan welk merk u krijgt.

  Als u een bepaald merk wilt hebben, kunt u dit met de apotheek bespreken of met uw zorgverzekeraar uitzoeken.

  Soms moet u dan zelf betalen voor een merk. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar.

   

  Als u lichamelijk klachten heeft waarvan u denkt, dat ze door toedoen van een bepaald merk geneesmiddel ontstaan, dan kunt u dit met de huisarts bespreken.

  Mocht u verwachten dat de huisarts een medische noodzaak recept maakt, dan moeten wij u teleurstellen!

  De criteria voor medische noodzaak zijn strikt omschreven door uw zorgverzekeraar.

  Beter kunt u dus contact opnemen met uw apotheek en zorgverzekeraar om te zien welk ander merk u mogelijk kunt gaan gebruiken.

  Indien er sprake is van dusdanige klachten veroorzaakt door het geneesmiddel zelf, zal er een ander geneesmiddel voorgeschreven moeten worden en niet een ander merk.

 • Als u een klacht heeft over een arts of over de praktijk horen wij dit graag van u. Liefst bespreekt u een klacht met één van onze medewerkers. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken en naar ons toe laten komen.

  Klachtenformulier voor de patiënt

  • Uw gegevens

   Degene die de klacht indient.
  • Gegevens van de patiënt

   Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
  • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
  • Aard van de klacht


  • :

  • Meerdere keuzes mogelijk


  U kunt ook een klacht neerleggen bij de klachtencommissie SKGE.
  Zie voor meer informatie bijgevoegd formulier, de folder en de website van de SKGE.

  Klachtenregeling informatie
  Folder SKGE klachtenregeling huisartsenzorg
  Website SKGE: http://www.skge.nl