« terug naar vorige pagina

Update COVID-19 vaccinatie *14 juni 2021*

Update 14 juni, 2021

 1. Het ministerie van VWS heeft op advies van de gezondheidsraad besloten dat jongeren van 12 jaar tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid zich moeten kunnen laten vaccineren. Dit zijn de mensen die ook ieder jaar worden opgeroepen voor een griepprik. Het is nog niet bekend wanneer wij als huisartsen de gegevens moeten aanleveren. Zodra hier meer over bekend is communiceren wij dit via onze website. 
 2. Uit een enquête van de NVDA samen met EenVandaag blijkt dat doktersassistenten dagelijks worden gebeld door patiënten die gevaccineerd willen worden, maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen. Doktersassistenten geven aan dat in 70% van de gevallen patiënten boos of agressief reageren als ze horen dat ze om die reden nog niet gevaccineerd kunnen worden. Dat is uiteraard al een kwalijke zaak. De enquête legt nog een aantal andere problemen bloot waar de NVDA in het programma EenVandaag actie op vraagt. Klik HIER om het gehele artikel te lezen.
 3. Vooralsnog blijven de adviezen m.b.t. coronamaatregels ongewijzigd. Mocht dit veranderen dan verloopt dit via het RIVM, wij kunnen hier geen uitspraak over doen.
 4. Het maakt niet uit of u de stickers van uw vaccinatie plakt in uw gele vaccinatieboekje of op het registratiekaartje.
 5. Op verzoek van VWS heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. Op basis van de laatste informatie vanuit de EMA concludeert de Gezondheidsraad nog steeds dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin gunstig is voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook adviseert de raad AstraZeneca in te blijven zetten bij mensen die al een eerste dosis van het vaccin hebben gehad, ongeacht hun leeftijd. Bovendien stellen ze dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid van een mRNA-vaccin als tweede dosis na een eerste dosis AstraZeneca. Mensen die hun eerste AZ-prik bij de huisarts hebben gehad, kunnen dus ook voor hun tweede prik nog steeds bij de huisarts terecht.

Update 25 mei, 2021

 1. De afspraken voor vaccinatie op 23 juli tussen 08:00-10:00 blijven staan. Wij hebben geen mogelijkheid om deze te vervroegen omdat wij afhankelijk zijn van de levering van het vaccin.
 2. Wij geven geen machtiging af wanneer u zich één keer laat vaccineren. U kunt met uw digi d én uw registratiekaartje aantonen dat één vaccin voldoende is. 
 3. Wij worden overspoeld met vragen mbt vaccineren. Wij als huisartsenpraktijk hanteren de regels die landelijk zijn afgesproken en kunnen daar niet van afwijken. Mocht u toch een vraag hebben, verzoeken wij u om dit via een e-consult te doen. 
 4. Mensen die in het jaar 1969 en 1970 zijn geboren kunnen online via https://coronatest.nl/ een afspraak maken. Voor actuele informatie hierover kijk op de website van het rivm. Dit voorkomt veel telefoontjes. 

Update 29 april, 2021

 1. We hebben als huisartsen de opdracht gekregen om mensen in de leeftijdscategorie 1959 en 1960 op te roepen. 
  Deze mensen zullen de eerste week van mei van ons een brief ontvangen om een afspraak te maken. 
  De datum voor de eerste vaccinatie is zaterdag 15 mei.
  Voor uw tweede prik kunt u terecht op vrijdag 23 juli tussen 8.00 uur en 10.00 uur. De praktijk zal die tijd alleen bereikbaar zijn voor spoed. Beide afspraken dient u zelf te maken via de website zoals omschreven in uw oproepbrief. 
 2. De mensen met een medische indicatie tussen 18-60 jaar (de groep die ieder jaar wordt opgeroepen voor de griepvaccinatie) gaan via de GGD gevaccineerd worden. Tussen 3 mei en 18 mei zal deze groep een oproep thuisgestuurd krijgen. U kunt telefonisch of met uw digi ID een afspraak hiervoor maken.
  Let op!
  u dient uw gepersonaliseerde brief mee de nemen naar uw afspraak anders wordt u niet gevaccineerd.
 3. Als u al een oproep heeft gehad voor een vaccinatie dan kunt u komende brieven als niet verzonden beschouwen.
 4. Als u in de afgelopen 6 maanden corona positief bent geweest dan hoeft u maar 1 vaccinatie (bij verminderde weerstand is het advies om de tweede prik alsnog te nemen).

 

Update 21 april, 2021

 1. Als u via ons de eerste prik van het AstraZeneca-vaccin heeft gehad dan kunt u de tweede vaccinatie komen halen. Tijd en datum zijn al met u afgesproken. Wij als huisartsen vinden het erg belangrijk dat u langskomt en raden u zeker aan de vaccinatie te nemen. 
  Kiest u er toch voor om niet te komen, dan stellen wij het op prijs als u ons hierover informeert via een e-consult of email.
 2. Vaccinatie via GGD
  – Mensen met het syndroom van Down (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatie locatie te komen. (toets de code in: 21194)
  – Mensen met morbide obesitas (BMI >40) (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatie locatie te komen. (toets de code in: 74039)
  Bovenstaand genoemde groepen kunnen een afspraak maken bij het GGD callcenter T088-2202772 (8.00u – 20.00u).

  – Mensen die geboren zijn in 1953 en 1954 of eerder kunnen met hun Digi-ID een afspraak maken via coronatest.nl.
  – Mensen die geboren zijn in 1955 worden tot 29 april opgeroepen door de GGD.
  Bent u na die tijd niet opgeroepen dan kan u na 3 mei ook via uw digi ID een afspraak inplannen via coronatest.nl.

 3. Het kabinet heeft, op advies van de Gezondheidsraad, besloten dat mensen geboren in 1961 of later niet meer gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin.
 4. Als u een oproep heeft ontvangen van de GGD dan raden wij u aan daar gehoor aan te geven. 
  Op dit moment is voor ons niets bekend wat betreft vaccineren op de huisartsenpraktijk. 
 5. Voor vragen over het coronavirus, quarantaine, testen ect. adviseren wij u de GGD te bellen.