« terug naar vorige pagina

Rijbewijskeuring

Bij het vernieuwen van het rijbewijs in verband met het bereiken van uw vijfenzeventigste levensjaar vindt een medische keuring plaats. Deze keuringen worden in onze praktijk gedaan door een arts die niet uw eigen huisarts is. Het onderzoek kan ook worden gedaan door de huisarts in opleiding.
Hierin volgen wij het advies van de KNMG dat luidt:’ Bij medische keuringen, waaronder rijbewijskeuringen, moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijk arts.’ Dat wil zeggen een arts die de betreffende patiënt niet kent en daarmee objectief tegenover deze patiënt staat.

Rijbewijskeuringen verrichten wij uitsluitend voor patiënten die bij ons bekend zijn in de praktijk.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) voeren wij niet uit. Hiervoor verwijzen wij u naar www.keesdevaan.nl dat is een verkeersschool waar eens per twee weken een arts komt voor groot rijbewijskeuring. Dit is een optie u staat natuurlijk vrij om zelf te kiezen waar u heen wil.

Voorbereiding op de keuring.
Dit brengt u mee naar het consult.
* Uw huidige rijbewijs
* De Eigen verklaring (ingevuld) met Geneeskundige verklaring (die door de arts zal worden ingevuld).
* Schoon potje met urine (deze kunt u gratis bij de balie meenemen)
* Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)
* Geld, contant of pinpas.

Tijdens de keuring
De rijbewijskeuring is bedoeld om vast te stellen of u gezond genoeg bent om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen. Voordat de huisarts u binnen roept zal de assistente eerst het formulier zo ver mogelijk met u doornemen en invullen.
De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:
* Bespreking van uw Gezondheidsverklaring
* Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom)
* Beoordeling psychische toestand
* Bloeddrukmeting
* Ogentest (Tip: Laat uw ogen voor de keuring door een opticien controleren om een eventuele herkeuring te voorkomen)
* Urine-onderzoek (op suikerziekte)
* Rapportage in het keuringsverslag en evt. aanvullende formulieren

De volledige tijdsduur van de rijbewijskeuring bedraagt ca. 20 minuten.

Na de keuring
Na het consult bij de huisarts verzoeken wij u aan de balie bij de assistente af te rekenen. Wij rekenen voor een keuring 70,00 euro. Wij vragen u  te pinnen! Na de keuring mag de huisarts geen uitspraak doen over uw medische geschiktheid. Hij/zij schrijft de bevindingen in het keuringsverslag. Deze stuurt u samen met de Gezondheidsverklaring en evt aanvullende formulieren naar het CBR. Het CBR beoordeelt alle informatie en bericht u binnen vier weken over de uitkomst(en). Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. Soms is een rijtest nodig.