« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner GGZ

Sinds een aantal jaar hebben we in onze praktijk praktijkondersteuner 
GGZ. Dit zijn psychologen die de huisarts, op een laagdrempelige manier, 
ondersteunen in de psychische zorgverlening.

Bij psychische klachten zoals somberheid, angsten, burn-out of 
rouwverwerkingsproblemen kunt u een afspraak maken bij een van de 
praktijkondersteuners GGZ. U hoeft hiervoor niet eerst een afspraak te 
maken bij de dokter. Indien nodig zal de praktijkondersteuner GGZ altijd 
overleggen met de huisarts.

De POH-GGZ zal met u een intakegesprek voeren en nagaan waar u last van 
heeft. Op basis van dit gesprek zal, in overleg met u, bekeken worden of 
dat u naar bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker wordt 
doorverwezen of dat zij samen met u ondersteunende gesprekken aangaat om 
klachten te verminderen.