« terug naar vorige pagina

Medische handelingen assistentes en POH somatiek

Audiogram (gehoortest)
Heeft u het gevoel dat u minder hoort en bent u al bij de huisarts geweest? Dan kan het advies zijn om een gehoortest te laten doen. Tijdens de test krijgt u een koptelefoon op waardoor u in het linker en het rechter oor een toon krijgt te horen. Dit begint hard en wordt steeds zachter totdat u de toon niet meer hoort. Aan het einde van de test krijgt u te zien of u wel of geen last heeft van gehoorsvermindering. Na het consult heeft u nog contact met de huisarts over het vervolgbeleid. Voor meer informatie over slecht horen verwijzen wij u naar: https://www.thuisarts.nl/slecht-horen/ik-wil-mijn-gehoor-laten-testen

Bloeddruk controle / 30 minuten meting / 24 uur meting
Zowel de praktijkondersteuner (POH) als de assistente kunnen een bloeddrukcontrole uitvoeren. Samen met uw huisarts bepaalt de praktijkondersteuner of medicatie moet worden gestart of gewijzigd.
Vaak wordt de bloeddruk gemeten via een 30 minuten- of een 24-uurs meting, omdat dit betrouwbaarder is dan een éénmalige meting.
Voor meer informatie over uw bloeddruk verwijzen wij u naar:
https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk

Doppleronderzoek beenvaten
Het Doppleronderzoek van de beenvaten is bedoeld om de doorgankelijkheid van de slagaders in de benen te bepalen. Dit wordt gedaan door een enkel-arm-index (EAI) te meten.

Om de enkel-arm-index te bepalen, wordt de bloeddruk van de enkels en de bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen is de enkel-arm-index. Normaal is de bloeddruk in de slagader in de enkel vrijwel gelijk aan die in de arm. Bij een vernauwing in het been kan de bloeddruk in de enkel lager zijn dan die in de arm.
Voor meer informatie over klachten in de benen verwijzen wij u naar: https://www.thuisarts.nl/vernauwing-of-afsluiting-beenslagader

ECG (hartfilmpje)/ Telecardiologie
Als er bij u een vermoeden is van klachten van het hart, dan kan de huisarts een ECG laten maken. Afhankelijk van de klacht wordt het direct na het consult bij de arts gedaan of is het ECG op afspraak. Voordat het ECG gemaakt kan worden wordt u verzocht met blote borst en blote enkels plat op de behandelbank te gaan liggen. Er worden stickers geplakt op uw borst, enkels en polsen. Zodra alle stickers op de huid zitten zal de assistente het apparaat vast maken aan de stickers. U wordt verzocht stil te liggen met de armen naast uw lichaam en niet te praten. Als het ECG de juiste signalen heeft gevonden wordt er een opname gemaakt van ongeveer tien seconden. Hier merkt u zelf niets van. Zodra het ECG gemaakt is zal de assistente het ECG-apparaat en de stickers van de huid afhalen en kunt u zichzelf weer aankleden. Voordat u weggaat bekijkt de huisarts altijd eerst het ECG op mogelijke afwijkingen. Soms vindt de huisarts het nodig om het ECG voor controle naar de cardioloog te sturen, de uitslag hiervan duurt vaak 1 tot 2 werkdagen.
Voor meer informatie over onderzoeken van het hart verwijzen wij u naar: https://www.thuisarts.nl/onderzoeken-van-hart

Hechtingen verwijderen
Heeft u huidhechtingen omdat er iets is weggehaald uit de huid of omdat u een wond heeft opgelopen? Of heeft u een operatie gehad en moeten de hechtingen of agraves (nietjes) eruit gehaald worden? Dan mag u direct een afspraak maken bij de assistente.

Injecties geven
Voor de meeste injecties kunt u terecht bij de assistentes. Bijvoorbeeld een vitamine B12-injectie, tetanusinjectie en de prikpil. Een afspraak maken hiervoor kan telefonisch of aan de balie.

Longfunctietest
Longfunctieonderzoek wordt verricht bij patiënten die klachten hebben van aanhoudende of veelvuldige ademhalingsklachten zoals benauwdheid, hoesten, slijm opgeven of piepen/brommen op de borst. Bij mensen die langdurig gerookt hebben, kan longfunctie onderzoek zinvol zijn om te zien of er sprake is van astma/COPD. Het onderzoek wordt ook jaarlijks gedaan bij patiënten die al bekend zijn met astma/COPD. Aan de hand van het longfunctieonderzoek kan bepaald worden of medicatie nodig is. Voor de patiënten die al medicijnen gebruiken voor astma/COPD is het zinvol om te zien of deze medicijnen voldoende werken.

Wat wordt er gemeten bij een longfunctie? We meten de hoeveelheid lucht die u na een diepe inademing maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Daarnaast meten we de hoeveelheid lucht die u in één seconde kunt uitademen. Dit zegt iets over de elasticiteit van uw longen en of er eventuele vernauwingen zitten.
Hoe wordt de longfunctie gemeten? We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat met een kleine koker waar u, op een geforceerde manier, in moet ademen. De praktijkondersteuner geeft precies aan wat u moet doen. Houdt er rekening mee dat het gehele onderzoek wel 40 minuten kan duren.
Voorbereiding Als u voor de eerste keer komt voor een longfunctietest en u gebruikt al luchtwegmedicatie kan het zijn dat u daar vóór het onderzoek mee moet stoppen. Bij het maken van de afspraak zal dit met u besproken worden.

MMSE (geheugentest)
MMSE staat voor Mini-mental state examination. Dit is een wereldwijd erkende test die verschillende vaardigheden van de hersenen meet. De MMSE bevat vragen die een indruk geven van het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte, concentratie, rekenen, taal en visueel inzicht. Het afnemen van de test duurt ongeveer tien minuten. Vaak wordt de test gecombineerd met andere kleine testjes en een gesprek.
Op verzoek van de huisarts zal een praktijkondersteuner of assistente de test bij u afnemen. Dit gebeurt in de praktijk of bij u thuis, afhankelijk van uw mobiliteit.

Oren uitspuiten
Klapt uw oor ineens dicht en hoort u minder? Dan is het mogelijk dat er een oorsmeerprop in het oor zit. Hiervoor kunt u direct een afspraak maken bij de assistente. Zij zal in uw oren kijken en als er een prop inzit kan zij met lauw water de prop eruit spuiten. Het is belangrijk dat u twee á drie dagen vooraf aan het consult uw oren druppelt met olie (olijf- of slaolie bv.) druppelen twee maal per dag. Dit zorgt ervoor dat het oorsmeer vet is en daardoor gemakkelijker kan worden uitgespoten.
Voor meer informatie over een verstopt oor verwijzen wij u naar: https://www.thuisarts.nl/verstopt-oor

Teledermatologie
Als u een huidafwijking heeft kan de huisarts hier bij twijfel over de diagnose een foto van maken. De foto kan op twee manieren gemaakt worden: of met een goede digitale camera, of met een speciale huidcamera die een uitvergrote foto van de huid maakt. Afhankelijk van het soort afwijking en plek en grootte van huidafwijking kiest uw huisarts voor één van deze methoden.
De foto’s worden elektronisch verstuurd naar de dermatoloog in het ziekenhuis. Binnen 1-2 werkdagen volgt dan een bericht terug van de dermatoloog. Vaak zal dit een diagnose zijn, soms zal de dermatoloog toch vragen of hij de huid met eigen ogen kan zien op de polikliniek.
voor meer informatie over huidplekjes verwijzen wij u naar: https://www.thuisarts.nl/moedervlekken/ik-wil-mijn-huid-zelf-controleren

Uitstrijkje
Iedere vrouw wonend in Nederland wordt vanaf haar dertigste tot en met haar zestigste levensjaar opgeroepen door het bevolkingsonderzoek om een uitstrijkje te laten maken. Met dit uitstrijkje worden cellen van de baarmoedermond gehaald en gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van baarmoederhalskanker. Vrouwen in deze leeftijdscategorie hebben hier namelijk het meeste kans op. Het uitstrijkje wordt gemaakt door de assistente, zij is hierin opgeleid en bekwaam. U moet de papieren van het bevolkingsonderzoek meenemen, hierop zitten 2 stickers die de assistente nodig heeft. Vooraf aan het uitstrijkje vult u eerst samen met de assistente een formulier in die het die het laboratorium nodig heeft voor het onderzoek. De assistente zal exact vertellen wat ze doet. Binnen twee tot drie weken krijgt u zelf thuis per post de uitslag. Indien de uitslag afwijkend is staat er precies in de brief wat het vervolg is. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de assistente.
Voor meer informatie over uitstrijkjes verwijzen we u naar: https://www.thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals

Urinecontrole en zwangerschapstest
Heeft u klachten met plassen en vermoed u een blaasontsteking? U kunt iedere werkdag uw urine bij de balie afgeven voor controle, bij voorkeur voor 10 uur ’s ochtends. De assistente zal uw urine controleren en bespreken met de huisarts. Na 14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag en als u een blaasontsteking heeft kunt u, indien nodig, na 16.00 uur uw antibioticumkuur ophalen bij de apotheek.

Een zwangerschapstest doen wij alleen op verzoek van de huisarts. U kunt een zwangerschapstest zelf aanschaffen bij apotheek of drogist.

Vingerprik (CRP, Glucose, HB)
Op verzoek van de huisarts kan de assistente een vingerprik bij u verrichten voor diagnostiek. Hierbij kan het CRP, glucose of Hb geprikt worden.
Een CRP meting is om te controleren of er ontstekingswaarden in het bloed zitten. Hierdoor kan de huisarts beter inschatten of u last hebt van een infectie door een bacterie of een virus.
Het glucose wordt gecontroleerd om te kijken hoe hoog het bloedsuikergehalte is.
Met een Hb-meting kan gecontroleerd worden of er sprake is van bloedarmoede of niet.

Wondverzorging
Heeft u een wond die al enkele dagen of weken bestaat en die maar niet wil genezen, dan kunt u een afspraak maken met de wondverpleegkundige. De wondverpleegkundige heeft kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verbandmaterialen en wondverzorging. Zij kan u adviezen geven over de verzorging van de wond, verbandmateriaal, voeding, beweging, wisselhouding en het voorkomen van verslechtering van de wond.
U kunt denken aan de volgende wonden: brandwond, chirurgische wond, doorligwond, oncologische wond, schaaf- en of snijwond, open been, wond bij suikerziekte, wond na een trauma/ongeval.
Bij een wond die niet geneest of als u een onderliggende ziekte heeft als suikerziekte moet u met ons contact opnemen en niet verder afwachten.

Wratten aanstippen
Heeft u last van een wrat op de hand, voet of op een andere plek? Dan kunt u terecht op ons wratten spreekuur. We behandelen wratten door ze te bevriezen met een wattenstokje met stikstof. Stikstof is een zeer koude vloeistof en dus kan de behandeling soms pijnlijk zijn. Ons advies is dan ook om de wrat niet aan te laten stippen als deze geen last geeft, meestal verdwijnt die vanzelf binnen één jaar. Wratten worden veroorzaakt door een virus infectie en zijn overdraagbaar.
Voor meer informatie over wratten verwijzen we u naar; https://www.thuisarts.nl/wratten/ik-heb-last-van-wratten