« terug naar vorige pagina

Longfunctietest

Longfunctieonderzoek wordt verricht bij patiënten die klachten hebben van aanhoudende of veelvuldige benauwdheid, hoesten, slijm opgeven of piepen/brommen op de borst. Bij mensen die langdurig gerookt hebben, kan longfunctie onderzoek zinvol zijn om te zien of er sprake is van astma/COPD. Het onderzoek wordt ook jaarlijks gedaan bij patiënten die al bekend zijn met astma/COPD.

Aan de hand van het longfunctie onderzoek kan bepaald worden of medicatie nodig is. Voor de patiënten die al medicijnen gebruiken voor astma/COPD is het zinvol om te zien of deze medicijnen voldoende werken.

Wat wordt er gemeten bij een longfunctie? We meten de hoeveelheid lucht die U na een diepe inademing maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Daarnaast meten we de hoeveelheid lucht die U in één seconde kunt uitademen. Dit zegt iets over de elasticiteit van uw longen en of er eventuele vernauwingen zitten.

Hoe wordt de longfunctie gemeten? We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat met een kleine koker waar u, op een geforceerde manier, in moet ademen. De praktijkondersteuner geeft precies aan wat u moet doen. Na een aantal goed geblazen metingen krijgt u een luchtwegverwijdende inhalatie medicatie. Het onderzoek wordt dan na 10-15 minuten herhaald. Houdt er dus rekening mee dat het gehele onderzoek wel  40 minuten kan duren.

Voorbereiding Als u voor de eerste keer komt voor een longfunctie en u gebruikt al luchtwegmedicatie kan het zijn dat u daar vóór het onderzoek mee moet stoppen. Bij het maken van de afspraak zal dit met u besproken worden.