« terug naar vorige pagina

Huisregels in de huisartsenpraktijk

Huisregels
Huisartsen Wijk en Aalburg

  • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect te behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd!
  • Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst verzoeken wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.
  • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy, aan de balie kunnen wij u privacy niet garanderen.
  • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken.
  • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
  • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website)
  • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken cq. rekken geplaatst te worden
  • De volgende dingen zijn in de praktijk niet toegestaan;
    Fysiek en verbaal geweld, Drugs, alcoholgebruik, roken, wapenbezit, huisdieren (met uitzondering van hulphonden), fotografie en filmen of zonder geldige reden in de praktijk aanwezig te zijn.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Zie ons omgang met protocol op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein. 

Bij verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zullen wij direct aangifte doen bij de politie!