« terug naar vorige pagina

Huisregels in de huisartsenpraktijk

Huisregels
Huisartsen Wijk en Aalburg

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect te behandelen.
  Agressief gedrag wordt niet getolereerd!
 • Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst vragen wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy, aan de balie kunnen wij u privacy niet garanderen.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website)
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken cq. rekken geplaatst te worden

  De volgende dingen zijn in de praktijk niet toegestaan;

 • Fysiek en verbaal geweld
 • Drugs, alcoholgebruik en roken
 • Wapenbezit
 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden)
 • Fotografie en filmen
 • Zonder geldige reden in de praktijk aanwezig te zijn

Wij zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.

Bij verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag zullen wij direct aangifte doen bij de politie!

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Zie ons omgang met agressie protocol op de website.