« terug naar vorige pagina

Griepprik 2019/2020

Het afgelopen jaar duurde de griepepidemie in Nederland maar liefst 14 weken terwijl het gemiddelde in de afgelopen 25 jaar 9 weken was. Hierdoor merkten wij een behoorlijke toename van de drukte tijdens de spreekuren. In de praktijk, maar ook landelijk, zien we de opkomst voor de griepprik jaarlijks teruglopen. Dit is jammer want de griepprik beschermd tegen griep.

De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan iedereen die risico loopt om extra ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met long- of hartaandoeningen.  Deze mensen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Een griepprik is niet verplicht maar wordt wel door uw huisarts geadviseerd.
Jaarlijks wordt het griepvaccin opnieuw samengesteld om een zo optimaal mogelijk bescherming te geven. Ondanks de zorgvuldige samenstelling kan het toch zijn dat u griep krijgt. Deze griep verloopt milder en de kans op complicaties zoals een longontsteking of hartprobleem is kleiner. De griepprik zorgt er dan voor dat u minder ernstig ziek wordt.

Op dit moment zijn wij achter de schermen alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse griepprik. De bedoeling is dat de griepprik dit jaar gegeven wordt in de eerste week van november. Als u tot een risicogroep behoort kunt u de uitnodiging voor de griepprik medio oktober verwachten.
Behoort u niet tot de risicogroepen en wilt u toch een griepprik, dan kunt op eigen kosten de griepprik halen. U kunt via de assistente nagaan hoeveel het kost. Soms is uw werkgever bereid de kosten te betalen.

Wees goed voorbereid en haal de griepprik op tijd!

Schema griepprik 2019 
maandag 4 november, locatie Eethen, 10.30 uur tot 11.30 uur 
woensdag 6 november, locatie Wijk en Aalburg, 16.00 uur tot 17.30 uur 
donderdag 7 november, locatie Wijkestein, 09.00 uur tot 10.00 uur

u ontvangt 2 weken voordat de griepprikken worden gegeven thuis de brief. 

kijk voor meer informatie over de griepprik op www.rivm.nl/griepprik